Europa verliest vergroeningsstrijd momenteel van China en VS: ‘We lopen zwaar achter’

Eurocommissaris Wopke Hoekstra van Klimaat komt vandaag met het officiële doel hoe ver de Europese CO2-uitstoot in 2040 moet zijn teruggedrongen. Tijdens zijn sollicitatieproces sprak Hoekstra de ambitie uit om de CO2-uitstoot in dat jaar met negentig procent te hebben gereduceerd. Europarlementariër Mohammed Chahim van de PvdA verwacht dat Hoekstra bij dat doel zal blijven.