Dijkgraaf: Plekken waar buitenlanders nodig zijn mogen niet in gedrang komen

Nederlandse universiteiten gaan zelf maatregelen nemen om de instroom van internationale studenten te beperken. Ook zetten ze Engelstalig onderwijs op een lager pitje. Het sluit aan bij het kabinetsbeleid, zegt Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van Onderwijs. Al benadrukt hij de grote toegevoegde waarde die buitenlandse studenten kunnen hebben.