‘Spook van 6 januari 2021 lijkt weer gestalte te krijgen’ 

Staten moeten eigenlijk niet zelf kunnen bepalen wie er al dan niet gediskwalificeerd worden voor presidentsverkiezingen, lijkt het Amerikaanse Hooggerechtshof te zullen bepalen. Dat is duidelijk een interpretatie die afwijkt van eerdere interpretaties over grondwetsartikelen, zegt Amerikadeskundige Kenneth Manusama.