Afschaffen van toeslagen is haalbaar, maar ook duur, moeilijk en risicovol

De politieke ambitie om van het toeslagenstelsel af te stappen, kan worden waargemaakt. Maar aan elk alternatief kleven nadelen, zo staat in een nieuw rapport in opdracht van het demissionaire kabinet.