Het meervoudig coderen van doodsoorzaken in 2014-2019

In 2022 publiceerde het CBS een artikel over het meervoudige coderen van de doodsoorzaak. Het beschreef de hiervoor in internationaal verband ontwikkelde methode, paste deze toe op Nederlandse gegevens, en overwoog de voor- en nadelen van deze nieuwe benadering van de Doodsoorzakenstatistiek. Dit artikel is een vervolg. Het bevat een uitbreiding van de analyse (meer jaren, groter aantal sterfgevallen), een nadere specificatie van de gegevens naar leeftijd, geslacht en doodsoorzaken(groepen), en vergelijkt de Nederlandse gegevens met die van vijf andere landen. De belangrijkste conclusies zijn:

– In Nederland overlijden mensen vandaag de dag aan gemiddeld drie doodsoorzaken.
– Daarbij treedt een clustering van doodsoorzaken op die bij meervoudig coderen beter tot uitdrukking komt dan in de op één doodsoorzaak per overledene gebaseerde Doodsoorzakenstatistiek.
– Deze clustering van doodsoorzaken is groter bij vrouwen en mensen van 65 jaar of ouder dan bij mannen en mensen jonger dan 65.
– In vergelijking met andere landen worden er in Nederland relatief weinig associaties tussen doodsoorzaken aangetroffen en blijkt de rol van infectie-, chronische- en neurodegeneratieve ziekten (waaronder dementie) bij overlijden in beperkte mate in de CBS-Doodsoorzakenstatistiek tot uitdrukking te komen.