Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019

Tabellen behorende bij het gelijknamige ST artikel met gegevens over de selectie (SRMU: tabel 3.2) en samenhang (CDAI: tabel 3.3) van doodsoorzaken in Nederland (2014-2019), uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, vergeleken met vijf andere landen (tabel 3.4).