Minimumbelasting voor allerrijksten: ‘Is als schieten met een kanon op een mug’

VVD en NSC willen dat het nieuwe kabinet gaat werken aan een wereldwijde minimumbelasting voor de meest vermogenden. De twee partijen zijn van mening dat de allerrijksten te gemakkelijk hun vermogen kunnen verplaatsen naar andere landen om zo minder belasting te betalen. Maatschappelijk-ethisch gezien is het een goed voorstel, vindt Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Maar het levert budgettair gezien weinig op, en het is complex om uit te voeren.’