Statistiek Wet Inburgering (SWI) 2022

Deze rapportage beschrijft personen die in 2022 in Nederland inburgeringsplichtig zijn geworden onder de Wet inburgering 2021 (Statistiek Wet inburgering 2022). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in inburgeringsplichtige asielmigranten enerzijds en inburgeringsplichtige gezins- en overige migranten anderzijds. De rapportage beschrijft de demografische en onderwijskenmerken van deze groep, de Voorinburgering en huisvesting, regionale spreiding tot eind 2022 en de inburgering in gemeenten. De uitkomsten in deze Voorinburgering rapportage zijn gebaseerd op voorlopige cijfers over 2022. Bij de publicatie van de Statistiek Wet inburgering 2023, die naar verwachting in het vierde kwartaal 2024 gepubliceerd wordt, zullen de cijfers over 2022 definitief zijn. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).