Central Bank Capital: of capital importance?

Transparantie moet een uitgangspunt zijn voor centrale banken. Ze moeten bereid zijn om in gesprek te gaan over hun monetairbeleidsbeslissingen en uit te leggen hoe die de prijsstabiliteit waarborgen, en ook niet terugschrikken om de link te leggen met de overheidsfinanciën en de reële economie.