Kabinet ziet af van half miljard bezuiniging op jeugdzorg in 2025

Een voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 gaat niet door. Het demissionaire kabinet heeft dat vastgelegd in de voorjaarsnota die vandaag is gepresenteerd. Ook in 2024 was de oplopende besparing van toen nog 100 miljoen euro al doorgeschoven. Vanaf 2026 staat er nog wel een bezuiniging van 511 miljoen euro in de boeken, maar het is aan een nieuw kabinet om dit door te zetten of niet.