Rekenkamer mild over overheidsfinanciën, Minister: ‘We staan er heel goed voor’

Het demissionaire kabinet legt op deze derde woensdag in mei verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in 2023. En belangrijker nog: de Algemene Rekenkamer oordeelt of het alle uitgaven wel netjes heeft onderbouwd. ‘Plannen maken is vaak aanzienlijk makkelijker dan plannen uitvoeren’, zegt demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg tegen BNR. Ook de Rekenkamer lijkt positiever en ziet dat de ‘rechtmatigheid’ van de overheidsuitgaven is verbeterd.