Nederlandse landbouw in gevaar door klimaatverandering: ‘Geen maatregelen’

In Nederland wordt landbouw bedreven waar dat eigenlijk al niet meer goed kan. Zo zijn gronden die gevoelig zijn voor verzilting en hoger gelegen zandgronden eigenlijk zelden meer geschikt voor het verbouwen van gewassen, zegt Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). En op langere termijn zal de zoetwateraanvoer haperen, en dat moeten we echt voor blijven. ‘Het is een beetje een sluipend proces.’