Raad: Welvaart draait niet alleen om geld, ook om gezondheid en milieu

De overheid moet het begrip ‘welvaart’ veel breder gaan bekijken dan het financiële verhaal dat nu meestal de doorslag geeft, zo adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). ‘De mate waarin we welvaart ervaren is immers niet alleen afhankelijk van onze portemonnee, maar ook van andere zaken. Denk aan een passende woning, veiligheid in onze woonomgeving, schone lucht, schoon water, goed onderwijs en goede gezondheidszorg’, legt de adviesraad uit.